manažeři pro Vaši změnu

Kladete si otázku jak dál s Vaší firmou? Roste Vám objem zakázek a nevíte, zda a jak do svého růstu investovat a jak manažersky a procesně růst zvládnout? Nebo naopak obchod skomírá a potřebujete nakopnout a vydat se jiným směrem? Společným tématem je potřeba změny.

KDO JSME 

Jsme zkušení manažeři ve svých oblastech, flexibilní časově i lokalitou. Management je naše řemeslo, které nás baví. 

V minulosti jsme si prošli různými firmami, malými i velkými, rodinnými i korporátními. V každé firmě jsme tak získali ROZHLED - zkušenosti a „návyky“, které odpovídaly odvětví, velikosti, stupni regulace, typu vlastnictví, … Udělali jsme i chyby, z kterých jsme se poučili a již je neopakujeme.

Spojuje nás touha po úspěchu a osobní uspokojení z pomoci zákazníkovi. Vytvořili jsme právě tento tým, protože důvěřujeme jeden druhému. Pracujeme tak, aby stejná důvěra panovala i ze strany klienta. Je to pro nás velký závazek i profesionální čest.

Jsme flexibilní. Změny navrhujeme v takovém rozsahu, jaký firma s ohledem ke své velikosti a rozsahu problému potřebuje a zvládne. Podle toho vybíráme odborníky, kteří jsou pro danou firmu a problém ty nejvhodnější. Změny realizujeme ve všech typech firem napříč všemi obory.

PROČ TO DĚLÁME

Chceme zlepšit úroveň Vašeho podnikání a dostat Vaši společnost na světovou úroveň. 

JAK TO DĚLÁME

Pomáháme majiteli a managementu identifikovat a realizovat změnu. Pomůžeme zformulovat zadání pro změnu. Vytvoříme změnový projekt podle standardní metodiky s třemi hlavními fázemi – AS IS rychlá analýza rovnou na komoru, TO BE na míru šité doporučení a vlastní implementace. První dvě fáze řídíme sami, třetí můžeme řídit i vykonávat sami formou interim managementu nebo používáme metody odborného koučinku či stínového managementu zdrojů zákazníka. 

Z našich zkušeností víme, že problémy či příležitosti nikdy nestojí osamoceně. Proto vytváříme dočasné týmy sehraných odborníků flexibilně ušité na míru konkrétnímu zadání. 

NAŠE HODNOTY

Důvěra       Flexibilita       Spolehlivost       Zodpovědnost       Jednoduchost       Spolupráce       Etika v podnikání

CO DĚLÁME

Zařídíme Vám změnu. Ke změnám je zapotřebí odvaha, nadhled a také znalosti a zkušenosti z oblastí, se kterými jste se nemuseli ještě potkat. Konkrétní změna může být někdy mylně spojována pouze s konkrétní oblastí, ale vždy má ve skutečnosti dopad i na řadu dalších oblastí, které je třeba při vyhodnocení, návrhu řešení a zavádění změn zohlednit. Nikdo na světě neumí všechno, proto i nás je více. Každý z nás je odborník na svou oblast, které se držíme. Dohromady umíme řešit všechny problémy či příležitosti, které se mohou ve firmě vyskytnout.